Planlagte kull 2021

Koronaen har dessverre satt stopper for våre planer om kull vinteren, våren og sommeren 2021.
Planlegger evt. for kull sensommer / høst 2021 (hvis koronaen tillater det).

Med bakgrunn i dette og at vi allerede har lange ventelister, så kan vi dessverre ikke ta i mot flere henvendelser før ting har roet seg litt ned.

Mvh, Erika og Freddy

B-kullet

A-kullet