2021 var ett konstigt år för de flesta. Så även för oss.
Vi fick en fin sommar innan coronan tog ny fart och det ser ut som den inte tänkt släppa taget.
Inför det nya året 2022 har vi en önskan om att få leva mer normalt, möta nya vänner på vår nya hemort, möta barnen, familjen och få göra det vi inte fått göra på så lång tid.
Därför har vi dessvärre inte planlagt för valpar inom närmaste tiden.
Vi hoppas på förståelse från de som önskar och väntar på valp från oss. Men tror att de flesta förstår och antagligen kämpar med samma dilemman som vi gjort och fortfarande gör.
Vi försöker fortfarande finnas tillgänglig för frågor och hygglig hundprat. 😁 Ha en god jul, ett gott nytt år,
med en önskan om ett normalt och friskt 2022. ❤️🐾

A-kullet

B-kullet